Foto-expo

Het Mijnmuseum van Beringen toont een expositie over het kolenspoor. Deze expo bestaat uit twee delen. Een expo met getuigenissen van vroeger en een fototentoonstelling over de huidige bewoners. De tentoonstelling verbindt op die manier heden en verleden.

‘Halte Cité’
Dwars door de woonwijk van Beringen-Mijn loopt al vele jaren een spoorlijn. Tientallen kolentreinen denderden dagelijks van de steenkoolmijn naar de kolenhaven. Voor de bewoners was dit de normaalste zaak van de wereld.

In de tentoonstelling ‘Halte cité’ blikken we terug op het verleden.  Getuigenissen van omwonenden katapulteren je naar de tijd van weleer. Nostalgische verhalen maar ook emotionele herinneringen. Kinderen speelden op het spoor en volwassenen raapten kolen om een centje bij te verdienen. Lawaai en stof hoorden bij het drukke treinverkeer. Het was een vast onderdeel van het dagelijks leven. Jammer genoeg bracht leven langs het spoor ook gevaren met zich mee en gebeurden er soms ernstige ongevallen.

‘Het gezicht van het kolenspoor’
Na de sluiting van de mijnen verloor de spoorlijn haar functie en vandaag is dit spoor een herinnering aan het industriële verleden van Beringen-Mijn. Minstens even belangrijk is de aandacht voor de bewoners die nu nog langs dit spoor wonen. Via een fototentoonstelling wil het Mijnmuseum ook deze mensen in de kijker zetten. Zo krijgt het kolenspoor een gezicht en krijgt de bezoeker (haast letterlijk) een dwarsdoorsnede van de bevolking van Beringen-Mijn anno 2017.  Fotografie gebeurde door William en Tom Vanderheyden en Sofie Overloop.

De in het Mijnmuseum getoonde expo ‘Kolenspoor’ maakt deel uit van de permanente museumcollectie en is inbegrepen in het toegangsticket. In de zomervakantie kan je dus terecht in Beringen voor een bezoek aan het Mijnmuseum, waar je kan genieten van een iPod-tour, het gezinsverhaal Mijn Verhaal en de tentoonstelling ‘Kolenspoor’. Meer dan genoeg om een dag te vullen. Nadien gezellig uitwaaien op de mijnterril en nagenieten met een Koolputtersbiertje kan in het fietscafé Mijnmuseum.

De tentoonstelling kwam tot stand met financiële steun van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed  en de stad Beringen.

facebooktwitter