John Caygers

“In het Mijnmuseum kun je het verleden bijna aanraken. Nu pas snap ik ten volle wat de mijn voor de streek betekende: de mijn was àlles.”

“In het Mijnmuseum kun je het verleden bijna aanraken. Nu pas snap ik ten volle wat de mijn voor de streek betekende: de mijn was àlles.”